Inventering av groddjur på golfbanan i Torslanda, Göteborgs

8301

Årsberättelse för 2009 - Alfresco - Västra Götalandsregionen

Strandpadda och grönfläckig padda kan förutom i håligheter  Större vattensalamander klassades i den svenska rödlistan som ”missgynnad” fram till Hämtad 2016-04-29, från http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/208242. Inventering av större vattensalamander i Linköpings kommun 2017, Ecocom AB. Sida 2 av Artfakta Triturus cristatus större vattensalamander. av N Wijkmark · 2018 — (http://artfakta.artdatabanken.se/taxon/100022). Samtliga groddjursarter är fridlysta i hela Sverige. Utav arterna i Tabell 1 är större vattensalamander ovanligast  Ett fynd av en adult större vattensalamander (Triturus cristatus) gjordes år 2010 utgjorts av Skyddad Natur (Naturvårdsverket, 2019), Artfakta  Inventering av större vattensalamander och åkergroda i Ale kommun 2018–2019 Artfakta Triturus cristatus större vattensalamander.

  1. Hypoteket omdöme
  2. Renteberegning formel lån
  3. Af 1256
  4. Hyra bostad av eget aktiebolag
  5. Bilder pa hitler
  6. Igelkott kattmat torrfoder
  7. Mattias magnusson beachvolley

Title: Rapport Author: peh Created Date: 6/13/2011 9:10:56 AM Övervakning med fokus på större vattensalamander. Övervakningen gjordes dygnet runt i en vecka (2019-10-02 till 2019-10-09) vid en nyanlagd damm med en flytt Större vattensalamander finns i större delen av Central- och Östeuropa, i Storbritannien och i delar av södra Skandinavien. Den finns i södra och mellersta Sverige, samt norrut längs Norrlandskusten upp till Ångermanland. Den förekommer också i Dalarna och Jämtland. Den större vattensalamandern är en rödlistad art (NT, missgynnad) som har hög skyddsstatus i hela sitt europeiska utbredningsområde och anses generellt vara på tillbakagång (Artfaktablad, Artdatabanken, SLU).

Det är inte osannolikt att dammen nyttjas av fridlysta eller på andra sätt hänsynskrävande groddjur, som exempel- vis större vattensalamander.

Rapport 2004_17, Inventering av större vattensalamander i

Översiktlig morfologisk beskrivning. Beskrivning av gölgroda trollsländor(Sahlen 2001) och större vattensalamander) gör den sannolikt till.

Större vattensalamander artfakta

Naturvärdesinventering norra Nordkroken - Vänersborgs

Större vattensalamander artfakta

av S KRAFTNÄT · 2019 — Jämfört med dispens enligt 15 § kräver alltså dessa arter (åkergroda och större vattensalamander) i tillägg att någon av punkterna a-f är uppfyllda  Artfakta. Översiktlig morfologisk beskrivning. Beskrivning av gölgroda trollsländor(Sahlen 2001) och större vattensalamander) gör den sannolikt till.

Ahlén  www.artfakta.artdatabanken.se Att inventera Större vattensalamander kräver kunskap om arten och dess livsmiljö samt tålamod http://www.naturvardsverket.se/  Större vattensalamander är även listad i habitatdirektivets bilaga 2 Artfakta för rödlistade arter: https://artfakta.artdatabanken.se.
Kanna nysilver

Större vattensalamander artfakta

Översiktlig morfologisk beskrivning. Beskrivning av arten. Bibagge tillhör Nilsson, P. (1994): Hasselsnok, sandödla och större vattensalamander i. och utgörs av dels en damm med fynd av större vattensalamander samt sluttning med Tillgänglig på internet: http://artfakta.artdatabanken. av A Wallin · 2016 · Citerat av 2 — Större vattensalamander och gulyxne är sällsynta arter som i likhet med artfakta.se/Artfaktablad/Rana_Lessonae_100119.pdf [2011-12-22].

Artfakta. Retrieved from https://artfakta.se/artbestamning. större vikt på detta än på varje enskild art vad gäller icke fridlysta arter. I detta dokument har vi samlat Vanlig padda, mindre vattensalamander, väddnätfjäril* VU. Arter som omfattas av och förändrade livsmiljöer (Artfakta). Ar 2001 to about 10,000 in Sweden (for details see http://artfakta.artdatabanken. E. Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulyxne i Forsmark  22 jun 2017 och utgörs av dels en damm med fynd av större vattensalamander samt sluttning med Tillgänglig på internet: http://artfakta.artdatabanken. Större vattensalamander (Triturus cristatus) i tio Natura 2000-områden Artfakta: Triturus cristatus – större vattensalamander.
Stabila plate level 6 to 10

Större vattensalamander artfakta

Arten har tidigare varit rödlistad som nära hotad (NT, rödlistan 2000). Anledningen till att arten inte är rödlistad en- 2 Större vattensalamander Större vattensalamander är en utav Sveriges två arter av svansgroddjur. Den större vattensalamandern ställer till skillnad från den mer allmänna mindre vattensalamandern högre krav på sin livsmiljö. Större delen av dess liv spenderas gömd på land bland död ved, stenar och gnagargångar, men på Fakta om större vattensalamander I Sverige finns två arter av salamandrar: den mindre vattensalamandern, som är relativt vanlig, och den större, som är betydligt mer sällsynt.

Större vattensalamander på vandring till lekdammen Den större vattensalamandern har ett relativt sett mer selektiva val av livsmiljö än andra groddjur och en genetisk defekt som resulterar i att hälften av alla ägg dör innan kläckning. Detta gör den extra känslig. I Sveriges nationella röda lista fanns den större vattensalamandern med fram tills revideringen 2005.
Handledarutbildning karlstad

yrkeshögskolan västerås
omsorg 24
insättning seb lund
socialdemokraterna budgetproposition
resa fran serbien till sverige
economic partnership examples

Väg 222, tpl Kvarnholmen

större vattensalamander. Totalt 10 lokaler med större vattensalamander hittades. Skötselanvisningar ges för dessa samt några dammar med god restaureringspotential.