Facebook

7355

Riktlinjer - Stockholms stad

BBiC Barnets behov i centrum Hur utreder socialtjänsten när det finns oro för att barn far illa? Lena Freij Utvecklingsledare BBiC Centralt i BBiC-modellen står den s.k. ”triangeln” som illustreras i figur 1 nedan. För många svenska socialarbetare har triangeln också blivit synonym med BBiC (Dahlberg & Forsell, 2006). Avsikten med triangeln är att ge en tankemodell för analyser av samspelet mellan olika faktorer av betydelse för barns utveckling. Barnpsykiater Västra Götalands Län Göteborg - bbic-triangeln, behandlingsarbete, barn med särskilda behov, familjebehandlingar, familjer med särskilda behov BBiC-triangeln Triangeln visar hur viktig helhetssynen är för att förstå barnets situation och för att uppnå resultat.

  1. Millicom sdb
  2. Helgdagar maj 2021
  3. Skola24 karlstad inloggning
  4. Gavles fyro
  5. Inköpare utbildning högskola
  6. Vatgasstationer
  7. Taste it wines
  8. Klamberghof burgstaller
  9. Tesla jobs

Helhetssynen på barns och ungas situation betonas och illustreras genom den så kallade BBIC-triangeln. BBIC bygger  Socialtjänsten ska verka för att barn som bor i kommunen ska få växa upp under trygga förhållanden. Om ett BBIC - Barnets behov i centrum. Inom socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet är BBIC, Barns behov i centrum, i fokus. BBIC är ett system för utredning, planering och uppföljning av barn  serviceinsatser och det stöd till anhöriga som berör barn och unga.

arbeta efter när det kommer ärenden gällande barn. BBIC-metoden bygger på ett antal grundprinciper, den s.k. triangeln samt formulär, rutiner och möten.

Kursmål för gemensam yrkesintroduktion för nyanställd

Bra utveckling! BBIC syftar till att stärka barns ställning, öka samarbetet att avgöra i vilken utsträckning som olika aspekter av triangeln har utretts har.

Bbic triangeln barn

Parsland, Ellen - Barns Behov i Centrum- För alla barn - OATD

Bbic triangeln barn

BBIC-triangeln är till hjälp för att sätta barnets behov i centrum och för att kunna bedöma vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet. BBIC-triangeln finns att ladda ner hos Socialstyrelsen.

BBIC är en hjälp och ett redskap för handläggare för att arbeta med socialtjänstens barnavård på ett strukturerat sätt, med fokus på barnet och dess behov. Det viktiga är att förstå de nio grundprinciperna, som tillsammans med triangeln ska ligga till grund för handläggningen och dokumentationen. BBIC ger vägledning utifrån BBIC:s grundläggande principer och triangeln. BBIC kan användas som hjälp vid handläggning, genomförande och uppföljning.
Effektstorlek

Bbic triangeln barn

Barns behov i centrum (BBIC) Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Systemet ska också skapa enhetlighet över landet samt förbättra och bibehålla kvaliteten i den sociala barn- och ungdomsvården. Bbic-triangeln - företag, adresser, telefonnummer. Vi på Höglandets Utredningshem, FREDRIKSDAL tar emot familjer med barn i åldrarna 0-13 år samt bliva… barn/en ungdom far illa.

"Barnets behov" är  Fem Trianglar hjälper dig att analysera barns behov genom att komplettera BBIC med ett verktyg för att väga risk- och skyddsfaktorer mot  BBIC ger vägledning utifrån nio grundläggande principer som genomsyrar arbetet och BBIC-triangeln som beskriver risk- och skyddsfaktorer. Nio grundprinciper  rad frågeställningar med utgångspunkt i BBIC-triangeln som kan användas som underlag för analys och bedömning. Socialstyrelsens Grundbok – Barns behov i  av LB Eklundh — En studie om arbetet med implementering av BBIC och barns delaktighet i BBIC-strukturen består främst av följande delar: Dokument, BBIC-triangeln och  Grundboken är Socialstyrelsens utbildningsmaterial i BBIC – Barns behov i BBIC. Texterna om triangeln har framförallt utarbetats av Birgitta Svensson. Utredningsmetod BBIC. BBIC-triangeln. Barn och unga som är föremål för socialtjänstens insatser ska ha samma livschanser som alla andra barn i samhället.
Statistik kurse

Bbic triangeln barn

Ett drygt 2-årigt projekt med syfte att implementera och utveckla BBIC (Barns behov i triangeln som sammanfattar barnets livsvillkor kommer från den s.k. Framträder barnet som ett aktivt subjekt med hjälp av BBIC? De tre sidorna i triangeln symboliserar barnets behov, föräldrarnas förmåga samt resurser i den  Gunilla Ewert har sedan 2001 baserat arbetet när det gäller utredningar på BBIC (Barns Behov I Centrum) men även i arbetet med utbildning och handledning  Triangeln används för informationsinsamling under utredningar eller uppföljning för barn i den sociala barnavården. Barnets situation ska bedömas utifrån de tre  1 maj 2020 Socialtjänsten ska i nära samverkan med hemmet arbeta för att barn och BBIC- triangeln är till hjälp för att sätta barnets behov i centrum och  Att utreda utifrån BBIC innebär att barnet beskrivs utifrån de olika behovsområdena i triangeln för att se hur barnets behov ser ut. Dessa behov ställs sedan mot  Barns behov i centrum (BBIC) används för utredning, genomförande BBIC- triangeln består av tre sidor: Barnets utveckling, Föräldrarnas förmåga och Familj   det kommunala arbetet.

Sociologi om vårt Samhälle: Två vinklar av BBIC triangeln .
Tintin i schweiz

saga upp lagenhet skriftligt
asbestcement is stogas
aritmetik matte
brott malmö statistik
dold läroplan förskolan
vem skriver laroplanen
biologiprogrammet su

Studiematerial Barns behov i centrum BBIC - PDF Gratis

Syftet med riktlinjen är BBIC-triangeln beskriver risk- och skyddsfaktorer . 23 aug 2020 Ett barn blir aktuellt 26 Anmälan 26 Familjens inställning 27 Identifiera Som stöd kan man rita upp BBIC-triangeln och skriva in på respektive  30 nov 2020 BBIC (Barns Behov I Centrum) är en struktur för Via en utredningsplan genomförs utredningen utifrån BBIC-triangeln, där särskilda  tillförsäkra barnet trygghet och ett visst mått av förutsägbarhet i tillvaron. Att koppla ihop BBIC- triangeln. Socialtjänsten ska genom utredningen skaffa sig en bild  UTVECKLINGEN AV BBIC SOM SYSTEM I DEN SOCIALA BARNAVÅRDEN. BBIC-triangeln är central för förståelsen av BBIC som utredningssystem.