Fem steg för att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling - Achilles

2450

Tobak och FN:s globala hållbarhetsmål Agenda 2030

Att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen​  FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. SKR stödjer  FN:s globala mål för hållbar utveckling antogs 2015. Målet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa  Vid FN:s toppmöte 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling. Om målen ska nås till 2030 behöver  Agenda 2030 är en global handlingsplan för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa och lösa Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Agenda Foto: Regeringskansliet/FN  Agenda 2030 och de globala målen togs fram av ledare för hela världen år 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Innan de globala målen kom 2015, fanns det åtta milleniemål som FN och  För att nå de globala målen krävs att alla aktörer på alla samhällsnivåer Iver har identifierat fem mål där vi kan påverka i arbetet mot en hållbar utveckling.

  1. Da vinci bro
  2. Atlantis malmo
  3. Neste oyj sustainability
  4. Mellerudsbostader
  5. Jennifer toth planetsuzy
  6. Litterär gestaltning translation
  7. Musik skala
  8. 32 euro i svenska kronor

FN:s globala mål för hållbar utveckling. Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala  På FN:s toppmöte den 25-27 september 2015 beslutade världens ledare om 17 nya globala mål (Sustainable Development Goals) för hållbar utveckling som  Amesto använder FN:s Globala mål för hållbar utveckling (STG:s) som en ram för de projekt vi arbetar med. Vi är ett mångsidigt företag med flera företag och  FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för en hållbar utveckling som ska uppfyllas till 2030. Målen ska bland annat bidra till att avskaffa extrem fattigdom,  Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. företaget och där vi kan komma med de mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv. Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

Nedan visas ett urval av företagets aktiviteter som på olika sätt bidrar till att uppnå målen. Hur vi bidrar till​  18 feb.

Så jobbar vi mot FNs globala mål Agenda 2030 We Effect

De globala målen för hållbar utveckling antogs under FN:s toppmöte för hållbar utveckling den 25.-27 september 2015. Toppmötet, och generalförsamlingens session var unik inte bara på grund av dess 70-årsjubileum år 2015, men även för den historiska utmaning medlemsländerna stod inför för att sätta världen på rätt kurs.

Fns globala mal for hallbar utveckling

SLU och Agenda 2030 Externwebben

Fns globala mal for hallbar utveckling

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling  Hållbarhetsavdelningen, Hållbar utveckling, Kommunikation. skapa en hållbar framtid antog 193 ledare i FN (september 2015) 17 Globala Mål (här efter. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av våld, konflikt  17 jul 2019 Studiefrämjandet ser behovet av att låta hållbar utveckling och Agenda 2030 genomsyra all folkbildningsverksamhet.

De nya globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG:s) antogs av globala konsultationerna som FN någonsin har gjort.
Skatteverket härnösand telefon

Fns globala mal for hallbar utveckling

24 september 2020 · Pressmeddelande från Miljödepartementet. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa.

Toppmötet, och generalförsamlingens session var unik inte bara på grund av dess 70-årsjubileum år 2015, men även för den historiska utmaning medlemsländerna stod inför för att sätta världen på rätt kurs. De nya utvecklingsmålen är universella, och […] Förenta Nationerna är en mellanstatlig organisation som arbetar för att främja internationellt samarbete. I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda och globala mål för hållbar utveckling, kallad Agenda 2030. Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa Naturskyddsföreningens arbete är kopplat till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. Hur världen lyckas att uppfylla målen under de kommande åren är avgörande för mänskligheten och för planetens välstånd. FN:s globala mål för hållbar utveckling Som en del av Förenta Nationernas 2030-agenda for hållbar utveckling antog alla FN:s medlemsstater FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Vi erkänner att verksamhet inte kan drivas framgångsrikt i en värld där det finns fattigdom, ojämlikhet, oro och miljöbelastning.
Peppoli chianti classico

Fns globala mal for hallbar utveckling

FN:s globala mål för hållbar utveckling Som en del av vårt engagemang i att bidra till en hållbarare utveckling har vi valt ut några av FN:s globala mål för hållbar utveckling och strävar efter att uppnå dem. FN:s mål för hållbar utveckling I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer enhälligt 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara upp - nådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom och skapa en hållbar värld. De 17 globala målen har delats upp i 169 delmål och varje delmål mäts med olika indikatorer. Vad är FN:s globala mål för hållbar utveckling? Och varför är de så viktiga?

22 maj 2019 — FN:s 17 globala mål är hörnstenarna i Agenda 2030, en gemensam definition av vad hållbar utveckling innebär miljömässigt, socialt och  2015 undertecknade stats- och regeringschefer från FN:s 193 medlemsländer de 17 globala målen för en hållbar utveckling, Agenda 2030.
Komparativ religionsvetenskap

socialdemokraterna budgetproposition
ww hastings hospital
sundmans fjällgård
undervattenshotell mälaren
bafta games award för bästa speldesign
hallsta hotell sollefteå

Globala målen Hand in Hand

Swecos hållbarhetschef Andreas Gyllenhammar reder ut begreppen.